edukacija kontakti

Vojnomedicinska akademija

programi edukacije za lekare (EEG, EMNeG, EP)

programi edukacije za medicinske tehničare (EEG, EMNeG, MMEP)