Kontakt (Contact)

 

Klinika za neurologiju
Klinički Centar Srbije 

Adresa:
Dr Subotića 6. (I sprat, EMG Kabinet), 11129 Beograd

Kontakt telefon: 011/2685 295

Kontakt mail: secretariat@ukns.org