Sedište / KONTAKT

header141008-90

Odeljenje za kliničku neurofiziologiju
Klinika za neurologiju
Vojnomedicinska akademija

Adresa:
Crnotravska 17. (IV sprat, s. 52), 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011/3609.064

Kontakt mail: secretariat@ukns.org