Kongresi

Stablo

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će XI Kongres kliničke neurofiziologije Srbije biti održan u prostorijama Vojnomedicinske akademije u Beogradu 28.09-29.09. 2018. god.

Organizator ovog skupa, kao i ranije je Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije, uz podršku su-organizatora Medicinskog fakulteta VMA i Vojnomedicinske Akademije.

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije – ovaj skup je akreditovan kao nacionalni kongres  (predavači po pozivu – 12 poena, usmene prezentacije – 9 poena, poster prezentacije – 7 poena, pasivno učešće – 6 poena).

Finalni program kongresa možete preuzeti ovde.

Srdačni pozdravi

Prof Tihomir V. Ilić

predsednik Udruženja