Kongresi

Stablo

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će X Kongres kliničke neurofiziologije Srbije sa međunarodnim učešćem biti održan u prostorijama Vojnomedicinske akademije u Beogradu 31.10-01.11. novembra 2014. godine.

Organizator ovog skupa, kao i ranije je Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije, uz podršku su-organizatora Vojnomedicinske Akademije I Društva neurologa Srbije.

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije – ovaj skup je akreditovan kao domaći kongres I kategorije (predavači po pozivu – 13 poena, usmene prezentacije – 11 poena, poster prezentacije – 9 poena, pasivno učešće – 7 poena).

Finalni program kongresa možete preuzeti ovde.

Srdačni pozdravi,

Prof Tihomir V. Ilić

predsednik Udruženja