Predstojeći kongresi

2014-11-02_HEADER_TACAN_LICE LOGO

XI Kongres kliničke neurofiziologije Srbije, Beograd, Vojnomedicinska akademija, 28.-29. septembar 2018.

KME AKREDITACIJA

Kongres je od strane Zdravstvenog saveta akreditovan kao “nacionalni kongres, predavači po pozivu = 12 poena, usmena prezentacije = 9 poena, poster = 7 poena, slušalac (pasivni) = 6 poena” – rešenje o akreditaciji A-1-2390/18


 

Međunarodni kongresi iz oblasti kliničke neurofiziologije 2019. god.

 


 

 

Screen Shot 2016-01-10 at 5.48.07 AM

31st International Congress on Clinical Neurophysiology 2018, Washington, USA May 01 – 06, 2018

 


 

B.mal

16th European Congress on Clinical Neurophysiology 2017,  Budapest, Hungary,  Aug 30 – Sep 02, 2017

Website: http://www.eccn2017.com/