Novosti

 

XI Kongres kliničke neurofiziologije Srbije, Beograd – KNJIGA SAŽETAKA

Vojnomedicinska akademija, 28.-29. septembar 2018.

KME akreditacija: nacionalni kongres, predavači po pozivu = 12 poena, usmena prezentacije = 9 poena, poster = 7 poena, slušalac (pasivni) = 6 poena

 

Dan 1 – raspored

Dan 1

Dan 2 – raspored

Dan-2

 

 


 

 

 

2017 ECCN Budapest Practical Tips For Trainees

 

 

 

 

Za predstojeći Evropski kongres kliničke neurofiziologije (30.08. – 02.09.2017) otvorena je mogućnost registracije i podnošenja abstrakta (zaključno sa 19.03.2017).

ECCN2017

http://www.eccn2017.com/registration.php

 

17. oktobar 2016.

picture1

Symposium on Clinical Neurophysiology 2017,  Belgrade, Serbia 

 

 

header141008-9009. januar 2016.

Obaveštenje Izvršnog odbora Međunarodne federacije za kliničku neurofiziologiju (IFCN) u vezi primene transkranijalne električne stimulacije (tES) izvan medicinskog nadzora

Prof Mark Hallett, predsednik IFCN, u ime Izvršnog odbora (Executive Committee  of the International Federation of Clinical Neurophysiology) obratio se svim nacionalnim udruženjima sa molbom da se na web-sajtovima postavi obaveštenje vezano za primenu transkranijalne električne stimulacije (tES) izvan kontrolisanih kliničkih uslova.

Imajući u vidu, relativno široku dostupnost, nisku cenu, pa čak i mogućnost samostalnog konstruisanja uređaja (do-it-yourself) IFCN se strogo protivi primeni tES izvan medicinskog nadzora, sagledavajući rizike nestručne i nekontrolisane primene.

Originalno obaveštenje može se naći na linku.

 


09. januar 2016.

Clinical Neurophysiology Practice –  časopis u pripremi

Međunarodna federacija za kliničku neurofiziologiju donela je odluku o pripremi novog časopisa, pod navedenim nazivom (više detalja na linku). Namera je da časopis bude dostupan isključivo u elektronskom formatu, te da pristup bude slobodan.

Glavni urednik je profesor David Burke (AUS).

Prvi broj se očekuje u januaru 2016.g.

 


 

IFCN Scholarships for Young Clinical Neurophysiologists for 2016 

Rok podnošenja prijava: 29 februar 2016.

 


 

Abstracts of 10th Serbian Congress of Clinical Neurophysiology with international participation

publikovani u septembarskom izdanju časopisa

Clinical Neurophysiology 2015 Volume 126, Issue 9, e173-e184

 

facebookFINAL Facebook stranica Internacionalnog udruženja za kliničku neurofiziologiju (International Federation of Clinical Neurophysiology)