Novosti

Obaveštenje  i aplikacija u vezi edukacije od strane IFCN možete naći na sledećoj adresi: www.ifcn.info/scholarship-announcement.asp.

Predavanja koja su se održalau okviru Simpozijuma Kliničke neurofiziologije u Ljubljani, možete naći na sledećem linku: https://www.kclj.si/nevrofiziologija.-

16.11.2020. :”ODABRANE TEME IZ KLINIČKE NEUROFIZIOLOGIJE”
(redni broj prijave programa A-1-2007/20),akreditovan u OKTOBARSKOM akreditacionom roku kao NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE sa dobijenih 12 bodova za PREDAVAČE i 6 bodova za POLAZNIKE EDUKACIJE, 
(ODLUKA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE broj 153-02-01202/2020-01)

Obaveštenje o Masterclass IFCN: Clinical Visual Evoked Potentials, koji se održava 10 oktobra od 7:00 do 8:00, možete naći na sledećem linku: https://ifcn.site-ym.com/events/EventDetails.aspx?alias=MasterclassOct10.

Spisak planiranih online kongresa u 2020 godini, možete naći na sledećim linkovima:

УКНС Симпозијум 2019

ОДАБРАНЕ ТЕМЕ ИЗ КЛИНИЧКЕ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈЕ  
7. децембар 2019., од 9:00 -17:00h, ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ, БЕОГРАД 

КМЕ у процесу акредитације.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СИМПОЗИЈУМ ЈЕ ОБАВЕЗНО
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Више информација на УКНС Децембар 2019 програм

Publication2

XI Kongres kliničke neurofiziologije Srbije, Beograd – KNJIGA SAŽETAKA

Vojnomedicinska akademija, 28.-29. septembar 2018.

KME akreditacija: nacionalni kongres, predavači po pozivu = 12 poena, usmena prezentacije = 9 poena, poster = 7 poena, slušalac (pasivni) = 6 poena

Dan 1 – raspored

Dan 1

Dan 2 – raspored

Dan-2


17. oktobar 2016.

picture1

Symposium on Clinical Neurophysiology 2017,  Belgrade, Serbia 

header141008-9009. januar 2016.

Obaveštenje Izvršnog odbora Međunarodne federacije za kliničku neurofiziologiju (IFCN) u vezi primene transkranijalne električne stimulacije (tES) izvan medicinskog nadzora

Prof Mark Hallett, predsednik IFCN, u ime Izvršnog odbora (Executive Committee  of the International Federation of Clinical Neurophysiology) obratio se svim nacionalnim udruženjima sa molbom da se na web-sajtovima postavi obaveštenje vezano za primenu transkranijalne električne stimulacije (tES) izvan kontrolisanih kliničkih uslova.

Imajući u vidu, relativno široku dostupnost, nisku cenu, pa čak i mogućnost samostalnog konstruisanja uređaja (do-it-yourself) IFCN se strogo protivi primeni tES izvan medicinskog nadzora, sagledavajući rizike nestručne i nekontrolisane primene.

Originalno obaveštenje može se naći na linku.Abstracts of 10th Serbian Congress of Clinical Neurophysiology with international participation

publikovani u septembarskom izdanju časopisa

Clinical Neurophysiology 2015 Volume 126, Issue 9, e173-e184

facebookFINAL Facebook stranica Internacionalnog udruženja za kliničku neurofiziologiju (International Federation of Clinical Neurophysiology)