XI kongres UKNS 2018

KNJIGA SAŽETAKA XI KONGRES UKNS

KME AKREDITACIJA

Kongres je od strane Zdravstvenog saveta akreditovan kao “nacionalni kongres, predavači po pozivu = 12 poena, usmena prezentacije = 9 poena, poster = 7 poena, slušalac (pasivni) = 6 poena” – rešenje o akreditaciji A-1-2390/18

 

FINALNI PROGRAM I RASPORED SESIJA

Drugo obaveštenje XI kongres kliničke neurofiziologije Srbij

 

28.09. -29.09. 2018., VMA – Beograd

Amfiteatar VMA (IV etaža) i Sala Nastavno-naučnog veća Vojnomedicinske akademije (III etaža)

 

MINISIMPOZIJUMI              

 1. ELEKTROENCEFALOGRAFIJA U HIRURGIJI EPILEPSIJE
 2. DVOSMERAN ODNOS IZMEĐU EPILEPSIJE, EPILEPTIFORMNE AKTIVNOSTI I  POREMEĆAJA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA
 3. EVOCIRANI POTENCIJALI
 4. NAPREDNE TEHNIKE ANALIZE SIGNALA POREKLOM IZ NEURALNIH GENERATORA
 5. ELEKTROMIOGRAFIJA I STUDIJE NERVNE PROVODLJVOSTI
 6. SEMIOLOGIJA GENERALIZOVANIH NAPADA KOD DECE
 7. NEINVAZIVNA NEUROMODULACIJA KOGNITIVNIH FUNKCIJA
 8. NEINVAZIVNA NEUROMODULACIJA – KLINIČKA PRIMENA
 9. NEUROFIZIOLOŠKO PRAĆENJE U JEDINICI INTENZIVNOG LEČENJA

EDUKATIVNI KURSEVI (ograničen broj mesta)

 1. EEG I DALJE RADI (27.09.2018. – Klinika za neurologiju KC Srbije)
 2. ELEKTROMIOGRAFIJA I STUDIJE NERVNE PROVODLJIVOSTI (28.09.2018. – VMA)