Odeljenja kliničke neurofiziologije

Neurološka klinika,  KC Srbije

Vojnomedicinska akademija

Klinika za neurologiju KC Vojvodine

Institut za mentalno zdravlje, Beograd – Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju