Neinvazivna stimulacija mozga

NIBS glavna slika

Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS)

Tehnika neinvazivne stimulacije ljudskog mozga, putem koje se, primenom oscilirajućeg magnetnog polja, visokog intenziteta (do 2.2.T), veoma kratkog trajanja pojedinačnog pulsa (oko 100 μs) pobuđuju neuralni elementi u moždanoj kori.

U skladu sa fiziološkim efektima i obrascima primene TMS se može podeliti na:

Transkranijalna električna stimulacija (tES)

Pored TMS-a, početkom ovog veka došlo je i do ponovnog „buđenja“ tehnike nefokalne stimulacije korteksa jednosmernom strujom niskog intenziteta, između 1–2 mA (transcranial direct current stimulation, tDCS). Suprotno izazivanju MEP-a u ciljnom mišiću, nakon primene pojedinačnog magnetnog pulsa  tDCS uslovljava promene nadražljivosti moždane kore različitim fiziološkim mehanizmima bez neposrednog izazivanja elektrofiziološki merljivog odgovora u ciljnom mišiću (ukoliko se stimuliše motorna kora) . Suštinska razlika ovih tehnika odnosi se na činjenicu da magnetni puls primenjen nad korteksom odgovara natpragovnom (suprathreshold) nadražaju – tzv. neurostimulativna tehnika, koja tek, uz odgovarajući broj ponavljanja (vidi rTMS)  može uzrokovati i neuromodulatorne efekte.

Za razliku od TMS, pri kortikalnoj primeni tES izaziva se isključivo neuromodulatorni efekat, budući da je stimulacija potpragovna (subthreshold) i ne uzrokuje MEP, već promenama membranskog potencijala neurona, isključivo interferira sa moždanom aktivnošću.

U okviru ove grupe metoda izdavaju se:

 • tDCS (transcranial direct current stimulation)
 • tACS (transcranial alternate current stimulation)
 • tRNS (transcranial random noise stimulation)

 


TERAPIJSKA PRIMENA

Terapijska primena NISM, do danas, je ozvaničena samo u jednoj indikaciji:

ali se u istraživačke svrhe primenjuje u različitim entitetima:

 • motorni deficit (hronični !) kao posledica moždanog udara (disfagija)
 • simptomi Parkinsonove bolesti (bradikinezija)
 • fokalna distonija (grafospazam)
 • vokalni i motorni tikovi (touretism)
 • stanja poremećaja svesti (Disorders of Consciousness)
 • opsesivno-kompulzivni poremećaji
 • anksioznost
 • blago kognitivno oštećenje (Mild Cognitive Impairment)
 • Alchajmerova bolest
 • post-traumatski stresni poremećaj
 • različiti oblici zavisnosti (craving)
 • shizophrenia
 • povrede mozga
 • kognitivna potencijacija
 • hronična bolna stanja (neuropatski bol, fibromialgija)
 • profilaksa migrenskih napada
 • poremećaji iz spektra autizma
 • zamor kod multiple skleroze
 • tinitus

 

PREPORUKE USLOVA BEZBEDNE PRIMENE NISM