Simpozijum 2019

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СИМПОЗИЈУМ ЈЕ ОБАВЕЗНО
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Е-MAIL: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 011 36 36 363 и 011 36 36 364

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP–543/1-742121
ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКС 011 36 36 314
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ – КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС – 36 36 317
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ – КОНТАКТ ТЕЛЕФОН – 36 36 306

** ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ**

ПРИЈАВУ ЗА СЕМИНАР И УПЛАТУ ТРОШКОВА ЕДУКАЦИЈЕ
ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗВРШИТИ ДО 22.. НОВЕМБРА 2019..

UKNS Decembar 2019 program (Word)

Publication2