Repetitivna TMS (rTMS)

Pored navedenih primena magnetnih pulseva pojedinačno ili u parovima, daljim razvojem tehnologije omogućeno je oslobađanje čitavih nizova (serija) magnetnih pulseva, sa različitim intenzitetima i frekvencijama stimulacije. Na ovaj način tzv. repetitivni TMS (rTMS) po prvi put omogućava neinvazivnu modulaciju moždane aktivnosti u stimulisanim regionima moždane kore.

Ovaj koncept proistekao je na osnovu saznanja prikupljenih primenom invazivne električne stimulacije u ogledima na životinjama, tokom 70-tih godina XX veka. Otkriće prolongiranog pojačanja sinaptičke transmisije nakon primene tzv. tetaničke električke stimulacije, fenomen poznat kao long term potentiation (LTP; dugoročna potencijacija) predstavlja jedno od najznačajnijih otkrića u oblasti neuronauka. Ovo je u isto vreme i osnova plastične adaptacije korteksa pod uticajem bilo aktivnosti poput motornog treninga (activity-dependent plasticity), različitih oblika invazivne i neinvazivne stimulacije (stimulation-dependent plasticity) ili primene medikamenata sa delovanjem na različite neurotransmiterske sisteme.

rTMS protokoli koji su u upotrebi definisani su intenzitetom stimulacije (koji je po pravilu potpragovni, ili u vrednostima oko motornog praga podražaja), a u zavisnosti od frekvencija dovodi do prolongiranih efekata (minuti – sati) koji se održavaju po prestanku intervencije. Ovakvi efekti mogu biti facilitatorni (povećavaju nadražljivost moždane kore; frekvencija stimulacije između 5 i 20 Hz) ili inhibitorni (smanjuju nadražljivost; frekvencije ispod 1 Hz).